ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE
KONSTRUKCJI METALOWYCH

Wszystkie konstrukcje i wyroby, wykonane z metalu, doświadczają na sobie negatywny korozyjny wpływ środowiska. Co roku z powodu korozji przepada około ćwierć wyprodukowanego w świecie żelaza.

Jednak nie tylko utrata metali, ale i psucie wykonanych z nich wyrobów kosztuje bardzo drogo. Koszty naprawy lub wymiany części statków, samochodów, sprzętu zakładów chemicznych, urządzeń, budynków i komunikacji wielokrotnie przekraczają wartość metalu, z którego są wykonane.

 Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji metalowych zapewnia długotrwałości i niezawodność konstrukcji budowlanych – to priorytetowy kierunek działalności Sintel sp. z o.o.

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji metalowych

  • Piaskowanie powierzchni metalowych i żelbetowych

  • Pojemników, zbiorników o różnym przeznaczeniu (woda, produkty ropopochodne, agresywne roztwory)

  • Rurociągów magistralnych (gazociągi, ropociągi, rurociągi produktów ropopochodnych)

  • Wież telekomunikacyjnych, masztów, piorunochronów, budowli wysokościowych

  • Ddźwigowych, rurowych wiaduktów, żurawi, węzłów dźwigowych, wyposażenia

  • Przemysłowych konstrukcji metalowych, konstrukcji nośnych hal, kratownic, belek

  • Kominów metalowych

  • Zabezpieczenie kwasoodporne konstrukcji metalowych, gumowanie

Recepcja:
+375 222 71-15-71
Do pracy:
specjalista ds. obsługi klienta
+375 29 1-503-503