DZIAŁALNOŚĆ

Kompleksowe usługi serwisu przemysłowego firmy kształtowały się stopniowo, w trakcie długotrwałej pracy w dziedzinie budownictwa na obiektach kompleksów naftowego i gazowego, energii cieplnej, chemicznego i metalurgicznego.
Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji metalowych
Izolacja cieplna wyposażenia
i rurociągów
Montaż wyposażenia i rurociągów
Remont generalny
Alpinizm przemysłowy
Naprawy zbiorników
i rurociągów magistralowych
Zbadanie budynków i budowli