Rozwój

Sintel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest nowoczesnym i aktywnie rozwijającym się przedsiębiorstwem, które specjalizuje się w wykonywaniu prac w zakresie zabezpieczania, montażu, napraw i wzmocnienia metalowych i żelbetowych konstrukcji budowlanych i wyposażenia w różnych dziedzinach przemysłu.

Obecnie są opracowywane innowacyjne kierunki w pracy, co pozwoli poszerzyć zakres wykonywanych usług.

Realizując duże projekty firma wkłada wiele wysiłku, aby znaleźć i wyszkolić personel, prezentujący wysoką fachowość i profesjonalizm w rozwiązywaniu postawionych przed nimi zadań.

Na dzień dzisiejszy firma poszukuje partnera biznesowego, który świadczy usługi budowlane na terenie krajów WNP, Europy, Azji. Celem jest wymiana doświadczeń i możliwość korzystnej współpracy.

Ponadto, Sintel sp. z o. o. oferuje współpracę dużym generalnym podwykonawcom i przedsiębiorstwom projektowym, firmom-producentom i firmom zajmującym się działalnością inwestycyjną.

Spółka jest również zorientowana na rozwoju współpracy i partnerstwa z wiodącymi firmami międzynarodowymi i rosyjskimi.