Naprawy zbiorników i rurociągów magistralowych

Sintel sp. z o.o. wykonuje prace ochronne i naprawy zbiorników pionowych, poziomych, zbiorników pionowych stalowych, pojemniki do produktów ropopochodnych, roztworów agresywnych, wody, parków zbiornikowych i rurociągów magistralowych.

Przedsiębiorstwa, używające stalowych zbiorników przez dłuższy okres czasu borykają się z koniecznością naprawy, gdyż zbiorniki narażone są na zużycie, korozję, które obniżają niezawodność ich konstrukcji.

Najczęstszą przyczyną powodującą uszkodzenie ropo-i gazociągów są zniszczenia korozyjne.

Zapewnienie wysokiej jakości zabezpieczenia rurociągów, utrzymywanie i przywrócenie pierwotnych właściwości użytkowych rurociągu magistralowego w całości lub jego poszczególnych odcinków pozwala na zapewnienie długiego okresu ich eksploatacji.

Sintel sp. z o. o. prowadzi naprawy zbiorników i rurociągów magistralowych.

Naprawy zbiorników i rurociągów magistralowych

  • Naprawa i zabezpieczenie antykorozyjne zbiorników o różnym przeznaczeniu (produkty ropopochodne, roztwory agresywne, woda)
  • Prace spawalniczo-montażowe w zakresie naprawy wadliwych miejsc zbiorników naziemnych i podziemnych (dno, ściany, pokrycie)
  • Naprawa i zabezpieczenie antykorozyjne rurociągów magistralowych (gazociągi, ropociągi, rurociągi produktów ropopochodnych)
  • Naprawa uszkodzeń rurociągów metodą montażu złącz kompozytowych
  • Piaskowanie powierzchni zbiorników i rurociągów magistralnych
Recepcja:
+375 222 71-15-71
Do pracy:
specjalista ds. obsługi klienta
+375 29 1-503-503