IZOLACJA CIEPLNA WYPOSAŻENIA
I RUROCIĄGÓW

Izolacja cieplna rurociągów i wyposażenia określa techniczną możliwość i opłacalność realizacji procesów technologicznych i jest szeroko stosowana w energetyce, przemyśle chemicznym, naftowym, metalurgicznym, spożywczym oraz innych dziedzinach przemysłowych.

Izolacja cieplna zapewnia możliwość przeprowadzenia procesów technologicznych przy zadanych parametrach, pozwala na stworzenie bezpiecznych warunków pracy na przedsiębiorstwie, obniża straty łatwo odparowujących produktów naftowych w zbiornikach, daje możliwość przechowywania gazów skroplonych i ziemnych w zbiornikach izotermicznych.

Izolacja cieplna wyposażenia i rurociągów, zbiorników

  • Montaż i izolacja cieplna rurociągów, zbiorników, pojemników

  • Instalacji technologicznych i systemów energetycznych

  • Хurządzeń chłodniczych

  • Pieców przemysłowych

  • Izolacja akustyczna systemów wentylacyjnych, systemów klimatyzacyjnych

  • Izolacja zimnochronna rurociągów, wyposażenia i zaworów zamykających

Recepcja:
+375 222 71-15-71
Do pracy:
specjalista ds. obsługi klienta
+375 29 1-503-503